Niezbędnik Ministranta

Służącego przy Ołtarzu Pańskim
Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła
Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej
w Nowym Mieście Lubawskim

 

Zamieszczony tu poradnik przeznaczony jest dla ministrantów służących przy ołtarzu w parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Dostępne instrukcje (OWMR, KL, „Kompendium ceremoniarza” Edycji św. Pawła z 2011 roku) zostały zaadoptowane do warunków i możliwości kościoła nowomiejskiego.

Skorzystaj z menu, aby rozpocząć lekturę i naukę!

 

„Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło!”