Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE od 20 do 26 marca 2023 r.

 

20.03.2023r., Poniedziałek, uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

630 +

 

800 +

 

1800 + Antoniego i Marię Różańskich, Teodora Wandzlewicza oraz Agnieszkę Truszczyńską

1800 + Jadwigę Kolenderską w setną r. ur.

1800 + rodziców Jana i Kazimierę Radzimińskich

1800 + Marię Milkowską – int. gregoriańska

1800 + Bronisława Kurzaca w 2 r. śm. oraz Martę i  Teofila Sarnowskich

1800 + Stefanię i Henryka Napierskich oraz zm. z rodziny

 


21.03.2023r., Wtorek IV tygodnia W. Postu

 

630 +

630 +

 

800 + Helenę i Brunona Danielewskich

800 + ks. Piotra Pawlukiewicza w 3 r. śm.

 

1800 + Jadwigę i Konrada Prusakowskich

1800 + Zofię Śmiechowską w dniu ur.

1800 + Marię Milkowską – int. gregoriańska

1800 + Lucynę Umińską – int. od cioci Marii Eliasz

1800 + Janinę i Piotra Pawłowskich

 

 

22.03.2023r., Środa IV tygodnia W. Postu

 

630 +

630 +

 

800 + Marię i Jana Ewertowskich

800 + tatę Eugeniusza w 40 r. śm. i Reginę Kijańskich, zm. z obojga str., Bronisławę i Józefa Kubińskich, Józefa i Hieronima Lange

800 +

 

1800 + Genowefę Szydłowską w r. ur. oraz Mirosława i rodziców z obojga str.

1800 + Franciszka Haskę w 28 r. śm.

1800 + Marię Milkowską – int. gregoriańska

1800 + Lucynę Umińską – int. od Kazimierza i Krystyny Zimermann

 

 

23.03.2023r., Czwartek IV tygodnia W. Postu

 

630 + Jana Kochalskiego – int. od żony

630 +

 

800 + Marię Milkowską – int. gregoriańska

 

1800 + Józefa Mazurewicza w dniu im. i 15 r. śm.

1800 + Hannę i Zenona w 8 r. śm. oraz zm. z rodz. Dworznikowskich i Sobotków

1800 + Kazimierę w r. śm., Zdzisława i Tomasza Dembińskich

1800 + Lucynę Umińską – int. od cioci Marii Eliasz

1800 + Feliksa Żurawskiego w 1 r. śm.

 

 

24.03.2023r., Piątek IV tygodnia W. Postu

 

630 + Marię Przekwas w 3 r. śm.

630 +

 

800 + Marię Milkowską – int. gregoriańska

 

1800 + Jerzego Gołembiewskiego w 6 r. śm, rodziców i rodzeństwo z obojga str., zm. z rodz. Gołembiewskich i Firlejów oraz Adama Więczkowskiego

1800 + Józefa Grotkowskiego w dniu im., Marka i brata Czesława oraz rodziców z obojga str.

1800 + Danutę Jędruszewską w 3 r. śm. oraz rodziców Feliksa i Czesławę Żyłków

1800 + Bernarda Haskę

1800 + Juliana Robaczewskiego w r. śm.

 

 

25.03.2023r., Sobota, uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO


630 +

630 +

 

800    O duchowe i moralne odrodzenie Narodu Polskiego

800 + Marię Milkowską – int. gregoriańska

800 + Henryka Ziółkowskiego w 30 d. p. p.

 

1000 +

 

1500 Chrzest

 

1700 + męża Jana Standarskiego w 10 r. śm., rodziców Wiktora i Bronisławę Kopaczewskich, braci Antoniego i Wiktora, dziadków i zm. z rodz. Kogów

 

1800 + Urszulę Radziszewską w dniu ur.

1800 + męża Edmunda Uljasza w 4 r. śm., rodziców Uljaszów i Ruteckich oraz braci i siostry z obojga str.

1800 + Teresę, Kazimierza i Romana Urbańskich

1800 + rodziców Irenę i Zygfryda Nogów oraz zm. z obojga str.

1800 + Renatę Otrembę w 75 r. ur., jej rodzeństwo i rodziców z obojga str.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2023 r., V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

700    Szpital (int. wolna)

700 + rodziców Łukwińskich w 6 r. śm. i 100 r. ur. taty

700 + Ryszardę Rolkę w 20 r. śm.

700 + Marię Milkowską – int. gregoriańska

700    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Krystyny i Juliusza Perschke w 45 r. Sakr. Małż.


830
+ Mariannę i Leonarda oraz zm. z rodz. Lange

830 + Władysława Wasielewskiego w 86 r. ur. i brata Stanisława w 11 r. śm. oraz rodziców z obojga str.

830    W int. Rafała o przemianę serca i łaskę nawrócenia

830 + Krystynę Regel w 2 r. śm. i męża  Stanisława oraz Edwarda Kołakowskiego

830 +

 

1000 + Irenę Pokojską, rodziców Irenę i Alfonsa, brata Stanisława, dziadków Annę i Albina Pokojskich

1000 + Stanisławę i Alfonsa Rumińskich, Henryka Widzigowskiego oraz zm. z rodz. Widzigowskich i Rumińskich

1000 + brata Kazimierza w 9 r. śm., siostrę Marię i Franciszka oraz rodziców

1000 + Łucję, Jana i Zdzisława Lubiewskich, Joannę i Władysława Czarneckich oraz zm. z rodzin

1000 + mieszkańców z ul. Grunwaldzkiej 24A a dla żyjących o Boże błog. i opiekę MBŁ


1130
    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla Igi i Dariusza w dniu ur.

1130 + Jana Antoszewskiego i zm. z rodziny

1130 + Stanisławę Katryńską w 12 r. śm.

1130 + Barbarę i Stanisława Nowińskich oraz zm. z rodz. Nowińskich i Szczerbickich

1130 + Romana w 14 r. śm. i Grażynę Brudzińskich

 

1300 +  rodziców Annę i Kazimierza Zawackich i zm. z rodziny

1300 + Zdzisława Janiszewskiego w 2 r. śm. oraz zm. z rodz. Janiszewskich i Falkowskich

1300 + rodziców Leokadię i Alfonsa Kremskich, Jadwigę i Bernarda Kińskich, Bernarda Czwiklińskiego  oraz Bernadetę, Stanisława i Jerzego

1300 + Edmunda Falkowskiego w 4 r. śm.

1300 + Mirosława Iwana i zm. z rodziny

 

1800 + Zbigniewa Górtatowskiego w dniu ur. i im.

1800 + Stanisławę Raczkowską i zm. z rodz. Głowackich

1800    W int. syna

 

INTENCJE MSZALNE

od 13 do 19 marca 2023 r.

 

13.03.2023r., Poniedziałek III tygodnia W. Postu

630    O światło i dary Ducha Św. oraz opiekę MBŁ dla ks. proboszcza Zbigniewa

630 + Urszulę, rodziców Jana i Wandę, brata Zygmunta i Danutę Zdrojewskich, Cecylię i Wacława Jurkiewicz

630 +

 

800 + Stanisława Kominackiego w 30 d. p. p.

800 + Genowefę Jarosz w 30 d. p. p.

800 +

 

1000 Pogrzeb

 

1800 + Lucjana w r. śm. i Mariannę Klein

1800 + Mariannę i Aleksandra Raciborskich, Jadwigę i Aleksandra Pruchniewskich oraz zm. z rodziny

1800 + Elżbietę i Bernarda Klonowskich oraz zm. z rodz. Ruth i Klonowskich

1800 + Bożenę i Grzegorza Eremus w dn. imienin,

1800 + Józefa i Krystynę Kozłowskich oraz Krystynę Stępniewską

 

 


14.03.2023r., Wtorek III tygodnia W. Postu

 

630 +

 

800 + Jerzego Kopaczewskiego w 7 r. śm.

800 +

 

1000 Pogrzeb

 

1800 + Ludwikę w 15 r. śm. i Tomasza Jarzębowskich oraz Ludwika Kozłowskiego

1800 + Jerzego Szczepańskiego w 2 r. śm.

1800 + Aleksandra Kołakowskiego w 30 d. p. p.

1800 + Janinę Konicz w 13 r. śm. oraz rodziców Koniczów i Marchlewskich

1800 + Lucynę Umińską – int. od wujka Józefa i cioci Małgorzaty

 

 

 

15.03.2023r., Środa III tygodnia W. Postu

 

630    O Boże błog., zdrowie i opiekę MBŁ dla Krzysztofa w dniu ur. i dla całej rodziny

630 +

 

800 + mamę Reginę w dniu ur. i Eugeniusza Kijańskich oraz dziadków i pradziadków z obojga str.

800    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla Klemensa Dembka w 96 r. ur.

800 + Władysławę Mamczarek w 1 r. śm.

 

1800 + rodziców Krystynę i Tadeusza Bartnickich

1800 + Eleonorę Nowak

1800 + Bogdana Cieszyńskiego w dniu ur.

1800 +

 

 

 

 

16.03.2023r., Czwartek III tygodnia W. Postu

 

630 + Tadeusza Haskę i rodziców z obojga str.

630    O Boże błog. i opiekę MBŁ dla ks. Roberta w dniu ur. – int. od Domowego Kościoła

630 +

 

800 + Andrzeja Gawińskiego w 30 d. p. p.

800 +

 

1800 + Lidię w 3 r. śm., Stanisława i Jerzego Cieszyńskich

1800 + Mariannę Kotewicz i zm. z rodziny

1800    O Boże błog oraz opiekę św. Rodziny dla Antoniny w dniu ur.

1800 + Jana i Jadwigę Zapolskich

1800 + Pelagię Haska w 3 r. śm.

 

 

 

17.03.2023r., Piątek III tygodnia W. Postu

 

630 + Jana Kordalskiego w dniu ur. oraz dusze w czyśćcu cierpiące

630 +

 

 

800 + Stanisława Osickiego

800 +

 

 

1800 + Józefa w 15 r. śm., Franciszka, Agnieszkę i Danutę Trzcińskich

1800 + Zbigniewa w dniu im, Jadwigę i Zdzisława Tymeckich

1800 + Zbigniewa Kowalskiego i Józefa Anzela w dniu im.

1800 +

1800 + Franciszka w 1 r. śm. i Genowefę Bartnickich oraz Katarzynę Gołębiewską

 

 

 

18.03.2023r., Sobota III tygodnia W. Postu


630 +

 

800 + Gabrielę Sałacką w 10 r. śm., Mariannę Wencel i zm. z rodziny

800    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o światło Ducha Św., opiekę MBŁ, zdrowie dla Marzeny w 58 r. ur.

800 + Józefa Ochlaka i zm. z rodziny

 

1800 + Gertrudę i Józefa oraz rodziców i rodzeństwo

1800 + Gertrudę i Alojzego Pełków w 2 i w 33 r. śm.

1800 + Józefa i Urszulę Kwiatkowskich oraz rodziców z obojga str.

1800 + Józefa Łużyńskiego i rodziców z obojga str. oraz w int. Bogu wiadomej

1800 + Krystynę Żuchowską w 4 r. śm. i zm. z rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2023 r., IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

700    Szpital (int. wolna)

700 + rodziców Józefa i Martę, Józefa, Celestyna, syna Zygmunta, siostrę Teresę i bratowe Przybyłowskich

700 + Aleksandrę Szafran i zm. z rodziny

700 + męża Stanisława Osickiego

700 + Jana i Genowefę oraz Jana i Mariana Kapitulskich


830
+ Monikę i Józefa w dniu im. oraz Mieczysława i Edmunda Zapolskich

830 + dziadków Józefa i Martę Becker

830 + Teresę i Józefa Różyńskich

830 + rodziców Halinę i Czesława Wachowskich oraz zm. z rodz. Wachowskich i Chmieleckich

830 + Józefa Piotrowicza w dniu im.

830 + Stanisława w dniu ur. i Barbarę Rynkowskich


1000
+ Alfonsa i Marię Nadolskich

1000 + Józefa Chorzelewskiego w dniu im. oraz rodziców z obojga str.

1000 + Józefa Janowskiego w dniu im.

1000 + Annę i Józefa Zalewskich oraz Kunegundę Szczepańską

1000 + Wiktorię i Alfonsa Markuszewskich oraz dziadków Kapitulskich


1130
+ Romana w 6 r. śm. i Krystynę w 8 r. śm. Danielewskich oraz rodziców z obojga str.

1130 + Józefa i Agnieszkę Nadolskich

1130 + Tadeusza Kobylskiego w 10 r. śm. oraz Wincentę i Bronisława Moczadłów

1130 + Józefa Bułkowskiego

1130 + Edmunda Tessmera w 2 r. śm. i r. ur.

1130 + Mariannę i Kazimierza Kirzeniewskich, Stefanię i Brunona Lendzionów, Barbarę i Franciszka Chabrowskich, Eugeniusza Puchniarza oraz Mieczysława Powierskiego

 

1300 + Teresę i Kazimierza Szczepańskich

1300 + rodziców Jadwigę i Juliana Keberów i zm. z ich rodzin

1300 + Witolda w 4 r. śm., wnuka Kewina, rodziców, braci i siostry Olejników oraz teściów Kanigowskich

1300 + Bogdana Przybyłowskiego w dniu im., Mirosława, Elżbietę i Zygmunta Maciaków, Mariannę Karczewską oraz Annę, Alojzego i Jana Wasilewskich

1300 + Jana Przybylskiego, Dorotę, Dawida i Szymona Gancarzów oraz zm. z rodziny

1300 + Józefa Szejnka w dniu im. i zm. z rodz. Szejnków

1300 + Józefa Zielińskiego

 

1500  Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

 

1800 + rodziców Kozłowskich, Jakielskich i Kuczyńskich oraz Tomasza Witkowskiego

1800 +

1800 + Józefa i Stanisławę Melzackich, krewnych i sąsiadów z podziękowaniem za dar życia

 

INTENCJE MSZALNE od 06 do 12 marca 2023 r.

 

06.03.2023r., Poniedziałek II tygodnia W. Postu

630 + Wiktora Florkowskiego w dniu ur. i im.

630 +

 

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

 

1800   Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Patryka w dniu 28 r. ur.

1800 + Scholastykę Wyżlic – int. gregoriańska

1800 + Krystynę Nagórską w 2 r. śm. i zm. z rodziny

1800 + Genowefę w 10 r. śm., Józefa w 31 r. śm., Bernarda w 25 r. śm. i Marka Sadowskich

1800 + rodziców Antoniego i Martę, teściów Izydora i Mariannę, szwagrów Tomasza i Anielę oraz siostrę Teresę i męża Jerzego Czarnotę

1800  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o światło i dary Ducha Św. na czas egzaminu, opiekę MBŁ dla Ewy

 


07.03.2023r., Wtorek II tygodnia W. Postu

 

630 + Albina, Jadwigę i Mieczysława Jabłońskich

630     Ku czci Boga Ojca, Ojca całej ludzkości

630 +

 

800 + Jadwigę i Franciszka Szmagowskich oraz Annę i Konrada Klonowskich

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 + Jadwigę i Henryka Gojewskich

800 +

 

 

1800 + Wiesława Małkiewicza w dniu ur. – int. od żony i syna z rodziną

1800 + Antoniego i Teresę Godlewskich

1800 + Kazimierza, Janinę i Zbigniewa Smolińskich oraz zm. z rodziny

1800 + Kazimierza Domżalskiego oraz zm. z rodz. Domżalskich i Szczygłowskich

1800 + Lucynę Umińską – int. od rodziny Petryczyków

 

 

08.03.2023r., Środa II tygodnia W. Postu

 

630  (szpital) int. wolna

630 + Jana w dniu ur. i zm. z rodz. Wałdowskich

630 +

 

800 + Zofię i Mariana Koziatków

800 + Brunona Danielewskiego i zm. z rodziny

800    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o światło i dary Ducha Św., opiekę MBŁ

        dla Adasia z okazji r. chrztu św.

 

1800  Za Ojca Św. Franciszka, za Ojczyznę i o pokój na świecie, za radio Maryja i dzieła przy mim powstałe oraz za posługujących w tych dziełach, za o. Tadeusza Rydzyka, za ofiarodawców na rzecz radia Maryja i za kapłanów z naszej parafii

1800  O światło Ducha Św. i opiekę MBŁ dla Juliany

1800 + Józefa, Mariannę, Weronikę i Antoniego  Szychów oraz Łucję Kajtkowską

1800 + Jana Suchockiego w 3 r. śm. oraz zm. z rodz. Najdrowskich i Suchockich

1800 + Melanię, Władysława, Helenę i Ewę Dembek

 

 

 

09.03.2023r., Czwartek II tygodnia W. Postu

 

630 +

 

800 + rodziców Jana i Wandę Przybylskich oraz zm. z rodziny

800 +

 

1800    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny dla Magdaleny w dniu ur.

1800 + Marię Błaszkowską w 1 r. śm.

1800 + Józefa w 1 r. śm., Halinę i Renatę Prusików

1800 + Kazimierza i Jadwigę Marchlewiczów

 

 

10.03.2023r., Piątek II tygodnia W. Postu

 

630 +

 

800 + Ludwika w 23 r. śm. i Józefa Wierzbowskich oraz Ludwikę Chełkowską

800 +

 

1800 + Leonarda w r. śm., Pelagię i Józefa Chorzelewskich oraz Dominika Seroczyńskiego

1800 + Henryka Zapałowskiego w 17 r. śm. oraz zm. z rodz. Zapałowskich i Klimków

1800 + Stanisławę Tengowską w 10 r. śm. oraz męża Franciszka i zm. z rodziny

1800 + Eugeniusza Mirosław w 90 r. ur. i żonę Irenę

1800 + Kazimierza Marchlewskiego w 23 r. śm. i zm. z rodziny

 

 

11.03.2023r., Sobota II tygodnia W. Postu


630 + Małgorzatę Graszek

630 +

 

800 + Jana, Władysławę, Polikarpa i Jerzego Dembińskich

800 + rodziców Jadwigę i Alfonsa Perłowskich

800    O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla rodziców i dzieci

 

1800 + mamę Tatianę Pałczyńską w 5 r. śm.

1800 + Teresę Oparkę w 13 r. śm., męża Mariana i rodziców z obojga str.

1800 + mamę Jadwigę w 1 r. śm. i Bronisława Sonnaków

1800 + Marię i Jana Stachowiaków oraz zm. z rodziny

1800  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Kazimiery Świniarskiej w setną r. urodzin oraz dla rodziny Leskich

1800 + Andrzeja Sosnowskiego w r. śm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2023 r., III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

700    Szpital (int. wolna)

700 + Emilię Słupską w 4 r. śm.

700 + Urszulę w r. śm. i Stefana Dzięciołowskich

700 +


830
+ Weronikę i Medarda Kroplewskich

830 + Mirosława Stankowskiego w 6 r. śm.

830 + Helenę i Bronisława Markowskich

830 + Leokadię Lewandowską w 11 r. śm. i zm. z rodziny

830 + Johannesa Brauna oraz zm. z rodz. Brzeskich Raźniewskich


1000
+ Jerzego Zalewskiego, Monikę Dreszler i babcię Apolonię

1000 + Stefanię, Martę, Stanisława, Wacława i Władysława Ławickich, Teresę i Leona Siedleckich oraz rodz. z obojga str.

1000 + Kazimierę w 13 r. śm., jej męża Maksymiliana, Barbarę, Józefa i Marię oraz zm. z rodz. Lulińskich i Robaczewskich

1000 + Halinę i Stanisława Płotkowskich, Mariana Nowickiego oraz rodziców z obojga str.

1000 + Ryszarda i Cecylię Radomskich, Władysławę i Stanisława Nastachowskich oraz Waldemara Nowosielskiego


1130
  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Św., opiekę MBŁ na każdy dzień z okazji urodzin dla rodziny Suchockich

1130 + Józefa Nigowskiego, rodziców z obojga str. oraz Kazimierza i Tadeusza

1130    O Boże bł. i opiekę MBŁ dla małżeństw z Domowego Kościoła i ich dzieci

1130 + Łukasza Szukowskiego w 1 r. śm.

1130 + rodziców Andrzeja, Franciszkę, Bernarda i Mariannę Nowińskich, Lesińskich i zm. z rodziny

 

1300 + Leopolda Zakrzewskiego i jego żonę Irenę

1300 + rodziców Klarę i Stefana Zawackich oraz męża Włodzimierza w r. śm.

1300 + Amalię i Józefa Urbańskich, Halinę i Henryka Lietzów oraz Leona  Szaraka i zm. z rodziny

1300 + Cecylię i Edwarda Plitt, Ireny Szypulskiej i Krzysztofa Droma

 

1800 +

1800 + Łuksza Szukowskiego w 1 r. śm. – int. od mamy z rodziną

1800 + Dominika Pisarskiego

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 INTENCJE MSZALNE od 27 lutego do 05 marca 2023 r.

 

27.02.2023r., Poniedziałek I tygodnia W. Postu

630 +

630 +

630 +

 

800 + Jerzego Śpiewaka w r. śm. oraz Zdzisława, Natalię i Teresę

800 + Joannę i Jana Jabłońskich, Jadwigę i Klemensa Różankiewicz oraz zm. z rodziny

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 + Aleksandrę i Michała Szpakowskich

 

 

1800 + Leona Boczka w dniu ur. i rodziców z obojga str.

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Scholastykę Wyżlic – int. gregoriańska

1800 + Bogdana Czyżewskiego w r. ur. i rodziców z obojga str.

1800 + Marię Marchlewską w 30 d. p. p.

1800 + Alfonsa i Melanię Świeżyków, Irenę i Antoniego Kwiatkowskich oraz Barbarę i Zdzisława Drągów

 


28.02.2023r., Wtorek I tygodnia W. Postu

 

630 +

630 +

630 +

 

800 + Jerzego Malinowskiego

800     Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Św., opiekę MBŁ dla Kingi w 39 r. ur.

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 + męża Feliksa Steckiego w dniu ur. i Kazimierza Granicę w r. śm.

 

1000   Pogrzeb

 

1800 + Barbarę w r. śm. i męża Edmunda Roszkowskich

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Halinę Wasilewską w 3 r. śm.

1800 + Scholastykę Wyżlic – int. gregoriańska

1800 + Andrzeja w 3 r. śm. oraz Annę i Alojzego Tułodzieckich

 

 

01.03.2023r., Środa I tygodnia W. Postu

 

630  (szpital) int. wolna

630 + Jana Woźniewskiego w 37 r. śm.

630  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Św., opiekę MBŁ dla ks. Proboszcza, księży wikariuszy i księży seniorów z naszej parafii

630  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ na dalsze lata dla Marii w 94 r. ur.

 

800 +

800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

800 + Edwarda i Zofię Pedynkowskich

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

 

 

 

1800    O dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – int. od Żywego Różańca

1800 + rodziców Jana w r. śm. i Mariannę Maćkiewiczów oraz zm. z rodziny

1800 + Jarosława Demskiego, rodziców Demskich i Bagińskich oraz zm. z rodziny

1800 + Scholastykę Wyżlic – int. gregoriańska

 

 

02.03.2023r., Czwartek I tygodnia W. Postu

 

630    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Julii i Natalii z okazji urodzin

630 +

630 +

 

800 + Kunegundę Szczepańską i Helenę Jaroszewską oraz zm. z rodz. Szczepańskich

800 + Helenę Kozłowską , jej rodziców i rodzeństwo

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

 

 

1800 + rodziców Helenę i Franciszka Borkoskich, siostrę Janinę w 2 r. śm. oraz zm. z obojga str.

1800  O dar nowych, dobrych i świętych powołań do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz zakonnych i misyjnych – int od Rady Duszpasterskiej

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + syna Mateusza Kitkiewicza w dniu ur.

1800 + Scholastykę Wyżlic – int. gregoriańska

 

 

03.03.2023r., Piątek I tygodnia W. Postu

 

630 +

630 +

630 +

 

800 + Piotra i Kazimierza Śliwińskich

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 + Barbarę Mówińską w 30 d. p. p.

800    O uzdrowienie dla Jadwigi

 

 

1800 + Kazimierza Deję w 70 r. ur.

1800 + Franciszka w dniu ur. i Barbarę Rychlickich oraz zm. z obojga str.

1800 + Irenę w dniu urodzin i Antoniego Kwiatkowskich

1800 + Kazimierę Nehring w dniu im. i jej męża Jana

1800 + Scholastykę Wyżlic – int. gregoriańska

 

 

04.03.2023r., Sobota, święto św. Kazimierza, królewicza


630 + męża Mirosława, rodziców Mieczysławę i Józefa Ruczyńskich, teściów Lewickich, brata Józefa oraz zm. z obojga str.

630 + Kazimierza Czaplińskiego

630 +

 

800    W int. dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i osób zniewolonych uzależnieniem od alkoholu

800 + Stanisława Mejkę w 5 r. śm.

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Św., opiekę MBŁ na każdy dzień dla rodziny Suchockich

 

 

 

 

1800 + Kunegundę i Edmunda Strzyżewskich, Irenę, Andrzeja, Agnieszkę, Kazimierza Mazerewicz, Walerię i Romana Wojciechowskich

1800 + Halinę i Alfonsa Rydzińskich oraz Justynę Kirzeniewską

1800 + Józefa i Stefanię Jakielskich oraz rodzeństwo

1800 + Tomasza Seroczyńskiego w 2 r. śm.

1800 + Scholastykę Wyżlic – int. gregoriańska

 

 

05.03.2023 r., II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

700    Szpital (int. wolna)

700 + Jadwigę i Jana Wójciaków

700 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

700 + Mieczysławę i Kazimierza Bohuszewiczów oraz rodziców z obojga str.


830
+ Kazimierza Grala w dniu imienin

830 + Janinę, Jana i Zdzisława Ciszewskich oraz Barbarę Lulińską i Krystynę Wójcik

830 + Juliannę i Antoniego Stanowickich oraz zm. z rodziny

830 + Kazimierza i Jadwigę Marchlewiczów


1000
+ Salomeę i Władysława Zarzyckich oraz rodziców i rodzeństwo

1000 + Henryka Lange w 26 r. śm.

1000 + Genowefę Pukalską w r. śm., zm.  z rodziny Pukalskich oraz Bożenę Raczkowską

1000 + Władysławę Mączkowską

1000  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Józefa w dniu 88 r. ur.


1130
+ rodziców Bronisławę i Franciszka Kołeckich oraz zm. z rodziny

1130 + Stanisławę Obuchowską

1130    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla córki Joanny i dla rodziny oraz o szczęśliwe rozwiązanie

1130 + Reginę Kordalską, Andrzeja i Henryka Chrapczyńskich, Mariolę oraz rodziców Katryńskich i Chrapczyńskich

 

1300 + Zofię Krystochowicz w 1 r. śm. i zm. z rodziny

1300 + rodziców Irenę i Mirosława Myślińskich, dziadków Teresę i Stanisława Jankowskich oraz Andrzeja i Jana Burych

1300 + Kazimierza Kozłowskiego, Beatę i Weronikę Rochewicz oraz zm. z rodziny

1300 + Genowefę i Józefa Ankowskich

1300 + Scholastykę Wyżlic – int. gregoriańska

Chrzty

 

1800 +

1800 + Annę Kuczmarską w r. śm. i zm. z rodziny

1800 + Edwarda Pedynkowskiego w r. śm., Jadwigę Otrębę oraz zm. z rodz. Pedynkowskich i Jarzębowskich

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         INTENCJE MSZALNE od 20 do 26 lutego 2023 r.

 

20.02.2023r., Poniedziałek VII tygodnia zwykłego

630 +

 

800 + Pelagię, Mariannę i Hipolita Drwęckich oraz zm. z rodziny

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

 

1800 + rodziców Mariannę i Franciszka Szczepańskich, rodzeństwo i zm. z obojga str.

1800 + Helenę i Mariana Bork

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 +

1800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

Chrzest po Mszy św.

 


21.02.2023r., Wtorek VII tygodnia zwykłego

 

630 +

 

800  O zdrowie i szczęśliwą operację dla córki

800 + Leona Kamińskiego

 

1800 + Emilię Balicką w r. śm.

1800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Feliksa Makowskiego w 18 r. śm., zm. z rodz. Makowskich, Wiktorię w 20 r. śm. i Franciszka Barskich oraz Lidię Surdyk

1800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

 

 

22.02.2023r., ŚRODA POPIELCOWA

 

630 (szpital) int. wolna

630 +

 

800 + Renatę Napiórkowską w 14 r. śm.

800 +

 

1000 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

1000 +

 

1600

1600 +

 

1700 + Lidię Grabowską w 2 r. śm.

1700 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

1700 +

 

1800 + Irenę Olęcką oraz Martę i Jana Ćwiklińskich

1800 + Genowefę i Jerzego Zakrzewskich

1800 + syna Marcina w r. śm.

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

 

 

 

23.02.2023r., Czwartek po Popielcu

 

630 + Wojciecha Turowskiego w 30 d. p. p.

630     Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla mamy Barbary, brata i sióstr

630 +

 

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

 

1800 + Henryka w 9 r. śm. i Zofię Mączkowskich

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

1800    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla  Eugeniusza Stepnowskiego

1800 + dziadków i babcie z rodz. Grabanów

 

 

24.02.2023r., Piątek po Popielcu

 

630 +

 

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

 

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Krystynę Ciesielską w 1 r. śm.

1800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

1800 + Józefa Ząbkiewicza w 2 r. śm. i rodziców z obojga str.

1800 + Stanisława Duszaka w r. ur.

 

 

25.02.2023r., Sobota po Popielcu


630 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

630 + Joannę Kowalską w 8 r. śm.

630 + Mariana Kwiatkowskiego w 9 r. śm.

 

 

800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

800 + Marię w r. ur., Józefa, Irenę i Henryka Orzepowskich

800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

800    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla Jadwigi w 80 r. ur. oraz dla całej rodziny

 

 

1800 + Łucję, rodziców i rodzeństwo

1800 + Alojzego Radziszewskiego w 34 r. śm., Magdalenę, Krystynę i Urszulę oraz zm. z rodziny

1800 + Małgorzatę w dniu ur., Marię i Cyryla Schramm

1800 + Edwarda Raszkowskiego w 4 r. śm. i zm. z obojga str.

1800 + Krystynę Gajkowską w 14 r. śm. i rodziców z obojga str.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2023 r., I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

700    Szpital (int. wolna)

700  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla Kazimierza Zdrojewskiego w dniu ur. oraz za zmarłych Urszulę i rodziców Jana i Wandę Zdrojewskich

700 +

700 +


830
+ Stanisławę i Józefa Melzackich

830 + Mieczysławę oraz rodziców Janiszewskich i Czachór

830 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

830 + Józefa Napiórkowskiego w 35 r. śm.

830 +


1000
+ Stanisławę i Stanisława Domianów

1000 + rodziców Martę i Łucjana Kotłowskich oraz zm. z rodz. Kotłowskich i Bandurskich

1000 + Zofię i Alfonsa  Biegajskich oraz zm. z rodziny

1000 + Wiesława Zadurę w 6 r. śm. – int. od żony

1000 + Włodzimierza Przybylskiego i rodziców z obojga str.

 

1130 + Józefa Kozłowskiego w 30 dniu po śmierci
1130
+ dziadków Leona i Ewę Bendyków, Apolonię i Stanisława Kurlikowskich oraz brata Mariana

1130    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Jadwigi Blank w 80 r. ur.

1130 + ks. kan. Zenona Skomskiego w 6 r. śm.

1130 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1130 + Elżbietę Mówińską w 2 r. śm. i Helenę  Stanisławską w 6 r. śm.

 

1300 + Bolesława Gerke w 18 r. śm. oraz Weronikę w 7 r. śm. i Józefa w 22 r. śm. Różańskich

1300 + Bernadetę Zielińską w 33 r. śm.

1300    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Elżbiety i Cezarego w 31 r. Sakr. Małż. oraz  dla  dzieci

1300 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

1300 + Praksedę Małkowską i zm. z rodziny

Chrzest po Mszy św.

 

1800 + Łucję i Franciszka Gołębiewskich

1800 + Stanisława Piotrowskiego w r. śm., zm. z rodz. Piotrowskich oraz Małgorzatę i Romana Jarońskich

1800 +

 

 

INTENCJE MSZALNE od 13 do 19 lutego2023 r.

 

13.02.2023r., Poniedziałek VI tygodnia zwykłego

630+

630+

630+

 

800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla Jolanty Smolińskiej oraz dla całej rodziny

800+ Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800+

 

900+ Msza św. żałobna za śp. Magdalenę Nyga

1130+ Pogrzeb

 

1800+ Bolesława w r. śm. i Marię Gumińską

1800 +Jarosława Plęsa w 5 r. śm. i zm. z rodziny

1800+ Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800+Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

 


14.02.2023r., Wtorek, święto śśw. Cyryla i Metodego, patronów Europy

 

630+ Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

630+

630+

 

800+ Walentego Gużyńskiego i Władysławę Grzonkowską

800+ Feliksa i Martę Śmiechów, Helenę i Antoniego Truszczyńskich oraz zm. z rodziny

800Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla córek i całej rodziny

800+ Walentego i Barbarę Krzemieniewskich oraz zm. z rodziny

 

1800+ Edmunda Kupniewskiego w 6 r. śm. i zm. z rodziny

1800 + Józefa Rykaczewskiego w 2 r. śm.

1800+ Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800+Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

 

 

15.02.2023r.,ŚrodaVI tygodnia zwykłego

 

630(szpital) int. wolna

630+

630+

 

800+ Artura Macfauda w 2 r. śm.

800+ Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800+ Stefanię Marchlewską w 25 r. śm. oraz Alojzego, Wojciecha i   Edmunda

800+ Jana Świetlika w 15 r. śm. oraz Mieczysława i Kazimierza i Teresę.

 

1800+ Mirosława Cichala w 1 r. śm. oraz z okazji urodzin i imienin

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800+ Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

 

 

 

 

 

16.02.2023r.,Czwartek VI tygodnia zwykłego

 

630 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę świętej Rodziny dla Teresy Kochalskiej w dniu ur.

630+ Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

630+

 

800+ Władysławę Meller w r. ur. i zm. z rodziny

800+ Romana Gawińskiego w 13 r. śm.

800+ Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

800+

 

1800+ Rafała Dworznikowskiego w 9 r. śm. oraz zm. z rodz. Dworznikowskich i Pokorskich

1800 + Janinę i Jana Kowalewskich i Adama Licznerskiego

1800+ Irenę w 1 r. śm. i Henryka w 41 r. śm. Grabowskich

1800+Mariannę Kotewicz i zm. z rodziny

1800+Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

 

 

17.02.2023r., PiątekVI tygodnia zwykłego

 

630+ Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

630+

630+

 

800+ Bolesława i Stanisławę Nowasielskich oraz zm. z rodziny

800+ Domina i Romana Kaczyńskich oraz zm. z obojga str.

800+ Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

800+ Marię w dniu urodzin i zm. z rodziny Kasprowicz

 

1800+ Romana Fiszera w 19 r. śm. i rodziców z obojga str.

1800 + Mariannę w 7 r. śm. i Kazimierza Andrzejczuk i zm. z rodziny z obu stron

1800+ Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800+rodziców Knitter i zm. z rodziny

1800+ Władysława i Leona Pedynkowskich

 

 

18.02.2023r., SobotaVI tygodnia zwykłego


630+ mamę Jadwigę w 2 r. śm. i Stanisława Nowickich

630+ Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

630+

 

800+ Teresę Tarnolicką i rodziców z obojga str.

800+ Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

800+ Franciszkę Truszczyńską w 30 d. p. p.

800+ Krystynę i Zdzisława Wyłupskich

 

1600Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Marii i Mieczysława Pukalskich w 40 r. Sakr. Małż.

 

1800+ Krzysztofa w dniu urodzin

1800 + Halinę Cybula w r. śm.

1800Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Martyny Dąbrowskiej i dla jej rodziny

1800+Halinę i Alfonsa Kliniewskich i zm. z rodziny Kliniewskich i Piątek

1800+ Alicję  Wiśniewską w 5 r. śm. oraz Pawła w 30 r. śm. i Emilię Patalonów

1800+  Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

 

 

 

19.02.2023r., VIINIEDZIELA ZWYKŁA

 

700    Szpital (int. wolna)

700+ Lidię Grabowską w 2 r. śm.

700 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska


830
+ Honoratę i Henryka Sławińskich oraz Henryka Kreńskiego

830 + Edmunda w rocznicę śm. i Helenę Tyburskich

830+ Józefa Krzemińskiego w 2 r. śm. i zm. z rodz. Krzemińskich i Jasińskich

830 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

830 + Ewę Matuszak, Annę i Bogdana Fiszer oraz Lorda Raya


1000
+ Tadeusza w 2 r. śm. i  Erykę Kołpackich oraz zm. z rodz. Kołpackich i Rymackich

1000+ Bożenę i Edmunda Raczkowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

1000+ Zofię Sikorską w 85 r. urodzin

1000+ Konrada, Wiktorię i Annę Litków

1000+rodziców Klarę i Tadeusza Otremskich w 8 r. śm. oraz Tadeusza i brata Czesława

 

1130+ Stefana Taranowskiego w 15 r. śm, oraz rodziców Dominika i Teresę Paterów
1130
+ Cecylię, Józefa, Zygmunta, Eugeniusza i Jolantę  Golderów

1130 + rodziców Czesławę i Tadeusza Sowińskich oraz Annę Dembowską

1130 + Edmunda Smarzyka, rodziców z obu stron i rodzinę Kawków

1130 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

 

1300 + Mirosława Maciak w dniu urodzin i imienin, Małgorzatę Żurawską w r. śm., ur. i imienin

1300+ Edmunda i Teresę Brzezińskich

1300+ Stanisława Wozniak w 6 r. śm, Kunegundę i zm. z rodziny

1300+Józefa Maliszewskiego w 9 r. śm.

1300+ Leona Szarke, Amalię i Józefa Urbańskich, Halinę i Henryka Lietzów i zm. z rodziny

Chrzest po Mszy św.

 

1800+  Ryszarda i Katarzynę Burzackich oraz Reginęi Jerzego Wiśniewskich

1800+Teresę i Stefana Copija i zm. z rodzicow

1800+ Helenę i Stanisława Masłowskich

INTENCJE MSZALNE od 06 do 12 lutego 2023 r.

 

06.02.2023r., Poniedziałek, śśw. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

630  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ i pomyślny przebieg operacji dla Eugeniusza Stepnowskiego

630 +

630 +

 

800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

800 +

 

1800 + Stanisławę Czajkowską w 12 r. śm., Ewę i Kazimierza oraz zm. z rodziny

1800 + Agnieszkę Sternicką w 2 r. śm.

1800 + Bernadetę w 2 r. śm. i rodziców Kanigowskich

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Jana Henryka Kasprzyckiego w 30 d. p. p.

    


07.02.2023r., Wtorek V tygodnia zwykłego

 

630    Ku czci Boga Ojca, Ojca całej ludzkości

630 +

630 +

 

800 + Andrzeja Jastrzębskiego w 1 r. śm.

800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

 

1800 + Leokadię i Kazimierza Kijorów oraz zm. z rodziny

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Romana i rodziny

1800 + Marię Litkę oraz jej rodziców Halinę i Kazimierza

1800 + rodziców Alfonsa i Walerię, braci  Henryka i Alfonsa Grugielów, Kazimierza, Stanisława, Kazimierza Jelińskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

1800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Bogusławy z okazji 85 urodzin

 

08.02.2023r., Środa V tygodnia zwykłego

 

630     (szpital) int. wolna

630 + ks. Jacka Kwiatkowskiego w 7 r. śm.

630 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

 

800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

800 + Tadeusza Bukowskiego w 8 r. śm.

800 + Honoratę Magdzińską w 13 r. śm. oraz o zdrowie dla męża

 

1800 + Helenę w 25 r. śm. i zm. z rodz. Kaszetów oraz o łaskę zdrowia dla wnuka i rozwiązanie problemów syna

1800 + Lidię Hętnicką w 4 r. śm. oraz zm. z rodz. Hętnickich, Kąkolewskich i Jankowiaków

1800 + Jadwigę w r. śm. i Edmunda Tessmer – int. od Dobroniegi z rodziną

1800  Za Ojca Św. Franciszka, za Ojczyznę i o pokój na świecie, za radio Maryja i dzieła przy mim powstałe oraz za posługujących w tych dziełach, za o. Tadeusza Rydzyka, za ofiarodawców na rzecz radia Maryja i za kapłanów z naszej parafii

1800 +

 

 

09.02.2023r., Czwartek V tygodnia zwykłego

 

630 +

630 +

630 +

 

800 + Marcina Deję w 45 r. ur. i 2 r. śm.

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

800 +

 

1800 + Gertrudę Pukalską w 14 r. śm.

1800 + Edmunda Krukowskiego w 6 r. śm.

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

1800 + Katarzynę Kurkiewicz w 3 r. śm.

 

 

10.02.2023r., Piątek, św. Scholastyki, dziewicy

 

630 +

630 +

630 +

 

800 + Teresę Dąbrowską w 1 r. śm. i zm. z rodz. Januszewskich

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

800 +

 

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

1800 + Alfonsa Robaczewskiego w 3 r. śm.

1800 + Helenę i Henryka Jarzynów oraz siostry  i braci

1800 +

 

 

11.02.2023r., Sobota, NMP z Lourdes


630 + Małgorzatę Graszek

630 +

630 +

 

800 + ojca i brata Bronisławów Kędziorskich

800 + Józefę w 1 r. śm. i Grzegorza w 5 r. śm. Grześkiewiczów

800 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska

800 +

 

1000 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

1000 +

1000 +

 

1800 + Stefanię w 2 r. śm. i Józefa Kozłowskich

1800 +

1800 + Marię Marchlewską w 3 r. śm. oraz dziadków Mariannę i Roberta Dembek

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Alfonsa Malinowskiego w dniu ur. i Barbarę

 

 

 

12.02.2023 r., VI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

700    Szpital (int. wolna)

700 +

700 + Zdzisława Zglińskiego – int. gregoriańska


830
+ męża Jana Wasielewskiego w dniu 80 r. ur. i syna Jarosława

830 + Bronisławę i Anastazego Ewertowskich

830 + Stefana Benca, Janinę i Aleksandra Suwińskich oraz zm. z rodziny

830 + Edmunda Matuszewskiego i zm. z rodziny

830 + Bernarda Marchlewicza w dniu ur., rodziców i rodzeństwo z obojga str.


1000
+ Bruna, Stefanię, Janinę, Mieczysława, Waldemara i Jarosława Hasków

1000 + Czesławę i Edmunda Smukałów

1000 + Henryka Widźgowskiego, Stanisławę i Alfonsa Rumińskich oraz zm. z rodz. Widźgowskich i Rumińskich

1000    O nowe święte powołania kapłańskie i dary Ducha Św. dla kleryków, pochodzących z naszej parafii – int. od Żywego Różańca

1000 + Jerzego Mączkowskiego i rodziców z obojga str.

 

1130 + Jana Kamińskiego

1130    O Boże bł. i opiekę MBŁ dla małżeństw z Domowego Kościoła i ich dzieci
1130
+ Feliksa, Martę, Mieczysława Śmiech

1130 + Tadeusza Kamińskiego w 31 r. śm. oraz  rodziców Pelagię i Konstantego

1130 +

 

1300 + Kazimierza Zientarskiego w 1 r. śm.

1300 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1300 + Huberta Mierzyńskiego oraz zm. z rodz. Cieślewiczów i  Mierzyńskich

1300 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska

1300 + Stanisława Małkowskiego i zm. z rodziny

Chrzest po Mszy św.

 

1800 +

1800 + Henryka w dniu ur. i Zofię Mączkowskich

1800 + rodziców Jadwigę i Czesława Moczadłów oraz Jana i Janinę Buchów

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 INTENCJE MSZALNE od 30 stycznia do 05 lutego 2023 r.

 

30.01.2023r., Poniedziałek IV tygodnia zwykłego

630 +

630 +

630 +

 

800  O dary Ducha Św., Boże błog., opiekę MBŁ dla Dawida, Daniela  i Artura Osickich

800 + Stefanię, Jana i Bronisławę Osickich, Danutę Nowaczyk oraz zm. z rodziny

800 + Stanisława Osickiego, Henryka Preis, Dariusza Kraskę i dusze w czyśćcu cierpiące

800 +

 

1000 Pogrzeb

 

1800 + Janusza Krezymona w 30 d. p. p.

1800  O zdrowie dla Elizy i Karoliny oraz o potrzebne łaski, Boże błog. i opiekę MBŁ

1800 + Małgorzatę i Stanisława Pokojskich, rodziców z ob. str.

    


31.01.2023r., Wtorek, św. Jana Bosko, prezbitera

 

630 +

630 +

630 +

 

 

800 +

800 +

800 +

800 +

 

1800 + Wacława i Mariannę Goryszewskich, męża Antoniego i córkę Iwonę, siostry, szwagrów, brata i bratanicę Jolantę oraz ojca misjonarza Dariusza Dembkowskiego

1800 + Gabrielę  Szałkowską w 1 r. śm.

1800 + Hannę Keller w dniu ur.

 

 

01.02.2023r., Środa IV tygodnia zwykłego

 

630 (szpital) int. wolna

630 +

630 +

 

800 + Jadwigę Kreńską w 1 r. śm.

800 +

800 +

800 +

 

1800  O zdrowie i Boże błog. dla starszych, chorych i  cierpiących członków Żywego Różańca

1800 + Czesława, Zdzisławę i Cecylię Gutowskich z okazji ur., Kazimierza Marchlewskiego oraz rodziców z obojga str.

1800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1800 + Stanisławę w r. ur. i Franciszka Wesołowskich oraz Janinę Dominiak

 

 

 

 

02.02.2023r., Czwartek, ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

 

630 +

630 +

630 +

 

800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

800 + zm. z rodz. Baderów

800 +

800 +

 

1000  O dar nowych, dobrych i świętych powołań do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz zakonnych i misyjnych

1000 +

1000 +

 

1800 + Jana i  Tomasza Obuchowskich

1800 + Michalinę i Edmunda Mierzyńskich

1800 + Mirosława Ruteckiego

1800 + Jana i Wisława Wójciaków

 

 

03.02.2023r., Piątek, św. Błażeja, biskupa i męczennika

 

630 +

630 +

630 +

 

800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

800 + Jadwigę Lamparską

800 +

800 +

 

1800 + Annę w 29 r. śm. i Jana Świetlików

1800    

1800 + Janinę Jankowską

 

 

04.02.2023r., Sobota IV tygodnia zwykłego


630 + męża Mirosława, rodziców Mieczysława i Józefa, teściów Lewickich, brata Józefa oraz zm. z obojga str.

630 +

630 +

 

800  O trzeźwość narodu oraz w intencjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

800 + Stanisława w 34 r. śm. i Marię Szypniewskich oraz zm. z rodziny

800 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

800 + Janinę, Leonarda, Jana i Jadwigę Falkowskich, rodziców Truszczyńskich oraz brata Wacława

 

1600  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Reginy Błędowskiej w 90 r. ur.

1700  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Hanny i Romana Zagórskich w 35 r. Sakr. Małż.

 

1800 + Walerię i Romana Wojciechowskich oraz Irenę, Andrzeja, Agnieszkę i Kazimierza Mazerewicz

1800 + Stanisławę w r. śm. i Sylwestra Welków oraz zm. z rodziny

1800 + Jadwigę, Bronisława, Maksymiliana, Krystynę i Alfonsa Leskich

1800 + Bernadetę Domżalską w 1 r. śm 

1800  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla Hanny i Zdzisława w 33 r. Sakr. Małż.

 

05.02.2023 r., V NIEDZIELA ZWYKŁA

 

700    Szpital (int. wolna)

700 + Kazimierza Kopaczewskiego w 2 r. śm.

700 + Czesława w 5 r. śm. i Jadwigę Pawlickich oraz zm. z rodz. Pawlickich i Kołakowskich


830
+ Krzysztofa Szpanowskiego w r. ur.

830 + Genowefę, Kazimierza i Janusza Puklaskich oraz dziadków Melkowskich i Pukalskich

830 + Jolantę Kordalską w 3 r. śm.

830 + męża Kazimierza Wiśniewskiego w r. śm. i rodziców z obojga str.

830 + Scholastykę Wyźlic – int. gregoriańska


1000
+ Henryka Rzymka w 1 r. śm.

1000 +

1000 + ojca Władysława i brata Kazimierza Wierzbowskich

1000 + Jana Grochowalskiego w 33 r. śm. i rodziców

 

1130 + Mariana Zatorskiego

1130 + Helenę w 11 r. śm., Władysława i Andrzeja Malinowskich
1130
+ Stanisława i Barbarę Nowińskich oraz zm. z rodz. Nowińskich i Szczerbickich

1130 + Henryka Nichczyńskiego w 1 r. śm.

 

1300 +

1300 + Bernadetę Domżalską w 1 r. śm.

1300 + Aleksandra Komorowskiego – int. gregoriańska

1300 + Leona, Monikę i Ryszarda Ługiewiczów, Ignacego i Wincentę Krzemińskich oraz dziadków z obojga str.

 

1800 + Bronisława Jabłońskiego oraz rodziców i rodzeństwo

1800 + Mariannę i Franciszka Mączkowskich oraz zm. z rodz. Mączkowskich i Krajewskich

1800 + Łukasza Przeradzkiego w 30 d. p. p.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 INTENCJE MSZALNE od 23 do 29 stycznia 2023 r.

 

23.01.2023r., Poniedziałek III tygodnia zwykłego

630 +

 

800 + Artura Sobaszkiewicza w 30 d. p. p.

800    

800    

 

1000  Pogrzeb

 

1800 + Mariannę w r. śm. i Lucjana Klein

1800 + Franciszka i Mariannę Szczepańskich oraz zm. z obojga str.

1800 + Mariannę Kotewicz i zm. z rodziny

1800   Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Małgorzaty i Stanisława Truszczyńskich w 60 r. Sakr. Małż.

    

24.01.2023r., Wtorek, św. Franciszka Salezego, biskupa i dra Kościoła

 

630 +

630 +

 

 

800 + Alojzego Lewandowskiego w dniu ur. i zm. z rodziny

800 +

800 +

 

1800 + Włodzimierza, rodziców Eleonorę i Maksymiliana Mendrzyckich oraz Monikę i Jana Liedke

1800    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Barbary

1800 +

 

 

25.01.2023r., Środa, święto NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA

 

630    szpital (int. wolna)

 

800 + Justynę Kopaczewską w 4 r. śm.

800 +

 

1800 + Wandę Rzemińską oraz braci Zdzisława i Tadeusza Rykałów

1800 + Marzannę i Franciszka Łożyńskiego

1800 + Krzysztofa Jaworskiego w r. śm. i rodziców z obojga str.

 

 

26.01.2023r., Czwartek, śśw. biskupów Tymoteusza i Tytusa

 

630 + ks. Jacka Kwiatkowskiego w r. ur.

 

800 +

 

1800 + Genowefę Kłosowską w 1 r. śm., jej męża Józefa i zm. z rodziny

1800 + Jerzego, Lidię i Stanisława Cieszyńskich

1800  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla rodziny Woźniaków i Kowalskich

 

 

27.01.2023r., Piątek III tygodnia zwykłego

 

630 +

 

800 + Huberta Lejpanera

 

1800 + Elżbietę i Tadeusza Ruckich oraz zm. z rodziny

1800 + Łucję Szwejkowską w dniu ur.

1800 + Stefanię Wernecką

 

 

28.01.2023r., Sobota, św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dra Kościoła

630 +

 

800 + Jadwigę Rutkowską – Maliszewską w 4 r. śm. i zm. z rodziny

800 +

800  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Karoliny w 26 r. ur.

 

1800  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Anety i Jacka w 13 r. Sakr. Małż. oraz dla całej rodziny

1800  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Brygidy i Grzegorza w 35 r. Sakr. Małż.

1800 + Edmunda w 1 r. śm. i Jadwigę w 23 r. śm. Bobińskich

1800  W dniu 70 r. ur. Zenobii o zdrowie dla jubilatki oraz dla dzieci, wnuków i prawnuczki oraz o życie wieczne dla zmarłych Adama, Józefa, Jadwigi, Romana, Małgorzaty i Bernadety Gruźlewskich

1800 + Kingę Sabik – Józefowicz w 30 d. p. p.

 

29.01.2023 r., IV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

700    Szpital (int. wolna)


830
+ Monikę i Józefa Zapolskich w r. śm. oraz braci Mieczysława i Edmunda

830 + męża Alfonsa Jarzębowskiego w 7 r. śm.

830 + Teresę i Józefa Różyńskich

830 + Eleonorę i Stefana Bartkowskich, córkę Genowefę i zięcia Konstantego

830 + Wiktorię i Edmunda Perschke oraz zm. z rodziny

 


1000
+ Mariannę Garnek w 6 r. śm. oraz zm. z rodz. Garnków i Nowaków

1000 +

1000 + rodziców Franciszkę i Andrzeja Nowińskich, Mariannę i Bernarda Lesińskich oraz zm. z rodziny

 

1130 + Wandę i Huberta oraz rodziców i rodzeństwo
1130
+ Teresę i Czesława Perszke

1130 + Kazimierza Mecha w 2 r. śm.

 

1300 + Wandę Rzemińską

1300 + Ludwikę i Alojzego Kowalskich oraz zm. z rodziny

1300 + Jerzego Malinowskiego w 5 r. śm.

 

1800 + Edwarda Raszkowskiego w dniu ur.

1800 + Katarzynę Nowasielską Zofię Srokę oraz zm. z rodziny Nowasielskich

1800 + Tadeusza Kaczmarka i rodziców z obojga str.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCJE MSZALNE od 16 do 22 stycznia 2023 r.

 

16.01.2023r., Poniedziałek II tygodnia zwykłego

630 +

 

800 + Władysławę, Jana, Polikarpa i Jerzego Dembińskich

800    O dary Ducha Św. dla Charliego Liljedahl

800    Za kapłanów z naszej parafii o Boże błog., światło Ducha Św. i opiekę MBŁ

 

1800 + Urszulę w 5 r. śm. i Józefa Kwiatkowskich

1800 + Alberta Osowskiego w 2 r. śm.

    

17.01.2023r., Wtorek, św. Antoniego, opata

 

630 + Kazimierza Cellarego w 30 d. p. p.

630 +

 

 

800 + Teresę Sadałkowską w 3 r. śm. i zm. z rodziny

800 + Kazimierę Urbańską oraz synów Janusza i Andrzeja

800 + rodziców Wacława i Helenę Karwowskich oraz siostrę Barbarę Nowakowską

 

1800 + Henryka Lubowieckiego w dniu im. oraz rodziców Zofię i Pawła Prellów

1800 + Irenę Góralską w 6 r. śm.

 

 

18.01.2023r., Środa II tygodnia zwykłego

 

630    szpital (int. wolna)

630 + Halinę Kwiatkowską w 30 d.p.p

630 +

 

800 + Annę w dniu ur. i Feliksa Tausz oraz Stefanię Świerzyńską

800 + Janinę Stocką i Arkadiusza Kaneckiego

 

1800 + Teresę w 3 r. śm. i Mariana Bączków

1800 + Łuksza Lewandowskiego w 1 r. śm.

 

 

19.01.2023r., Czwartek, św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

 

630 +

 

800 + Henryka Jankowskiego i rodziców z obojga str.

800 + Henrykę i Henryka Meller z okazji im.

800 + Wiesławę Żurawską w 30 d. p. p.

 

1800 + Magdalenę Radziszewską w16 r. śm., zm. z rodziny  oraz Alojzego, Krystynę i Urszulę

1800 + Adama Kołakowskiego w 1 r. śm.

 

 

20.01.2023r., Piątek II tygodnia zwykłego

 

630 +

 

800 + Wiesława Witkowskiego w 1 r. śm. oraz zm. z rodziny Witkowskich i Ruteckich

800 + Danutę Trzcińską w 30 d. p. p.

800 +

 

1800 + Urszulę Radziszewską w 1 r. śm.

1800 + Mariana Paczkowskiego w dniu ur.

 

 

21.01.2023r., Sobota, św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

630 + Melanię i Władysława Kochalskich oraz zm. z rodziny

630 + Hilarego Widźgowskiego w 30 d. p. p.

630 +

 

800 + Jadwigę, Jana i Henryka Krukowskich oraz zm. z rodziny

800 +

800 + Andrzeja Lendziona w 30 d. p. p.

 

1600  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Św., opiekę MBŁ dla Darii w 18 r. ur. oraz dla rodziny

 

1800 + Henryka w 1 r. śm., rodziców Martę i Józefa Kłosowskich oraz Martę Bartnicką

1800 + Stanisławę Obuchowską oraz Władysławę, Kazimierza i Mariana Zatorskich z okazji dnia babci i dziadka

 

 

22.01.2023 r., III NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

 

700    Szpital (int. wolna)

700 + Elżbietę Macfałd w 13 r. śm.

700 + Juliusza i zm. z rodz. Kasprowiczów

700 + Kazimierza Domżalskiego oraz zm. z rodz. Szczygłowskich i Domżalskich


830
+ Franciszka w 16 r. śm oraz rodziców Stefanię i Feliksa Nowakowskich

830 + Annę Morenc i zm. z obojga str.

830    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB Nieustającej Pomocy dla  rodziców, dzieci, wnuków oraz o nawrócenie syna

830 + Jolantę Lendzion w 1 r. śm.


1000
+ Leonarda, Henryka i Mariannę Lange w r. ur.

1000 + Bożenę i Edmunda Raczkowskich oraz dziadków Bartkowskich

1000 + Dariusza Zatyka w 5 r. śm., babcię Stanisławę i dziadków Eugeniusza i Alojzego.

1000 + Alfonsa Kłosowskiego i Franciszkę Raszyńską oraz zm. z obojga str.

1000 + Stanisława Krajewskiego i Genowefę

1000 + Kevina Olejnika w I r. śm. , męża Witolda i zm. z rodziny Olejnik

 

1130 + Kingę, Kazimierę i Mieczysława

1130 + Jadwigę Cieślewicz w 29 r. śm. i zm. z rodziny
1130
+ Agnieszkę i Józefa Nadolskich

1130 + Mirosława Wiśniewskiego oraz  rodziców i rodzeństwo z obojga str.

1130 + rodziców Agnieszkę i Antoniego oraz brata Jana Tomaszewskich, rodziców Alfonsa i Franciszkę Nowińskich

1130 + Jerzego Łożyńskiego w 17 r. śm.

 

 

1300 + Henryka i Salomeę Niedźwieckich oraz syna Jerzego

1300 + Andrzeja Sławińskiego w 8 r. śm.

1300 + Adama w 1 r. śm., Kazimierza i Janinę Lewandowskich oraz Kazimierza i Henryka Wardowskich

1300 + Bernadetę Dykmańską w  9 r. śm. i rodziców z obojga str.

 

1800 + Mirosława Wiśniewskiego

1800 + Aleksandrę i Janinę w dniu babci i Aleksandra w dniu dziadka Komorowskich oraz zm. z rodziny

INTENCJE MSZALNE od 09 do 15 stycznia 2023 r.

09.01.2023r., Poniedziałek I tygodnia zwykłego

630 +

800 +

1800 + Gerarda i Wiktorię Domerackich oraz Jerzego i Genowefę Olesińskich

1800 + Grzegorza Eremusa w dniu urodzin

10.01.2023r., Wtorek I tygodnia zwykłego

630 +

800 + Cecylię w 9 r. śm. i Henryka Rybickich oraz Agnieszkę Lewandowską

800 +

800 + Henryka Taranowskiego w 30 d. p. p.

1800 +

1800 + Wiktorię i Konrada Lidków oraz zm. z rodziny

11.01.2023r., Środa I tygodnia zwykłego

630    szpital (int. wolna)

630 Za zmarłą Małgorzatę Graszek i zm. z rodziny Graszek

800 + Jadwigę Kołakowską w  10 r. śm. i zm. z rodziny

800 +

1800  Za Ojca Św. Franciszka, za Ojczyznę i o pokój na świecie, za radio Maryja i dzieła przy mim powstałe oraz za posługujących w tych dziełach, za o. Tadeusza Rydzyka, za ofiarodawców na rzecz radia Maryja i za kapłanów z naszej parafii

1800 + Bogdana Kupniewskiego w 7 r. śm., rodziców z obojga str. i zm. z rodziny

12.01.2023r., Czwartek I tygodnia zwykłego

630 + Genowefę Krajewską w r. ur.

630 +

800 +

1800 + Gertrudę Śliwińską w 30 d. p. p.

1800 +

13.01.2023r., Piątek I tygodnia zwykłego

630 +

800 +

1800 + Bogdana Cieszyńskiego w 6 r. śm.

1800 + Józefa Zmudzińskiego i żonę Mariannę oraz zm. z rodziny

14.01.2023r., Sobota I tygodnia zwykłego

630  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Barbary i Piotra w 45 r. Sakr. Małż.

630 +

630 +

800 +

800 + Eugeniusza Kłosowskiego w 30 d. p. p.

800 + Władysława Konicza w 21 r. śm., rodziców Koniczów i Marchlewskich

800 +

1800 + Irenę Olęcką w 10 r. śm., Marię Szczepańską, rodziców Olęckich i Szczepańskich

1800 +

15.01.2023 r., II NIEDZIELA ZWYKŁA

700    Szpital (int. wolna)

700 + Bronisława Kochalskiego, Stanisława Mędrzyckiego, dziadków z obojga str. oraz Danutę i Henryka Kuczyńskich

700 + Pawła w r. ur. i Annę Trendowiczów

700 + Jana Rochowskiego w 12 r. śm. oraz rodziców Rochowskich i Mazurkiewiczów


830
 +

830 + Różę i Alojzego Formańskich, Helenę, Jana, Karola Werner oraz Marię Sommerfeld

830 +

830 + Agnieszkę w r. śm. i w dniu im.  oraz Feliksa Zalewskich i dziadków z obojga str.


1000 
Za zm. z rodziny Jakubiak ??

1000 + Mirosławę Smukałę

1000 + Wiktorię Markuszewską w X rocz. śm. i Alfonsa

1000 + Stanisławę Truszczyńską, rodziców i braci Truszczyńskich oraz Franciszka Boberka

1000 + Barbarę i Feliksa Świątkowskich

1000 +

1130 + Piotra Błaszkiewicza w dniu ur.

1130 + Leokadię, Zofię i Józefa i zm. z rodziny
1130
 + Jadwigę Leśniewską-Dembek

1130 + Kazimierza, Helenę i Barbarę Murawskich

1130 + Mariannę i Bronisława Dembińskich oraz Wojciecha i Jarosława Zdrojewskich

1300 + męża Henryka Sławińskiego, ojca Mieczysława i brata Włodzimierza Kołodziejskich

1300 + rodziców Stanisławę i Stefana Utratów w r.  śm. i zm. z obojga str.

1300 + tatę Dionizego Dreszlera w r. ur.

1300 + Jana Ryczkowskiego w 5 r. śm, Marię i Franciszka Piontkowskich oraz ich rodziców

1300    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Jadwigi Jędraszek w 90 r. ur.

1300 + Janusza Krezymona – int. od chóru św. Cecylii

Chrzest po Mszy św.

1800 + Feliksa Szczepańskiego w 23 r. śm

1800 +