Procesja z palmami 1. wspólnoty neokatechumenalnej

Obrzędy „Redditio symboli”, uroczystego wyznania wiary kończą się tym, że wszyscy członkowie 1. wspólnoty neokatechumenalnej naszej parafii, którzy złożyli publiczne wyznanie swojej wiary, w Niedzielę Palmową otrzymują wielkie gałęzie prawdziwych palm. Trzymając te gałęzie bracia uczestniczą w procesji, a potem uroczyście śpiewają „Wyznanie wiary” podczas Mszy Św.

Potem gałązki palm zawieszają na drzwiach lub balkonach swoich mieszkań. Oznaczają one, że mieszkańcy tego domu wierzą w życie wieczne, oczekując pełni radości w niebie, ale także pokazują gotowość mieszkańców tego domu do wyznawania wiary nawet wtedy, gdy będzie to oznaczało narażanie się na prześladowanie, a nawet na męczeństwo.

Oczywiście członkowie wspólnot zdają sobie sprawę, że postawy, których wyrazem jest chodzenie z palmą i umieszczanie jej w widocznym miejscu, nie są postawami możliwymi do osiągnięcia w oparciu tylko o własne ludzkie siły. Rozumieją dobrze, że gotowość poświęcenia życia za Chrystusa jest dla nich tak samo niemożliwe jak niemożliwe jest, by langusta, krab morski, zamieszkała na drzewie palmy. Mają jednak w pamięci swój obrzęd „Redditio”, gdy z ust przedstawiciela Kościoła usłyszeli wypowiedzianą nad nimi modlitwę: „Duch Święty niechaj cię podtrzymuje i wspomaga, gdy będziesz dawał świadectwo swojej wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyś mógł osiągnąć palmę zwycięstwa, którą jest życie wieczne”. W oparciu o taką moc wszystko jest możliwe, nawet coś tak dziwnego jak zamieszkanie raka na drzewie palmy.