Prace konserwatorskie

W związku z realizacją projektu
pn. „Rewitalizacja, Adaptacja, i Zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących szlak sanktuariów Warmii i Mazur”
upubliczniamy informację o zapytaniu ofertowym
dotyczącym nadzoru budowlano-konserwatorskiego oraz inżyniera kontraktu.
Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami zamieszczona jest w Bazie Konkurencyjności (kliknij TUTAJ).
Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej
na wzorach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła
ul. Kościelna 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
do dnia 20 lutego 2018 roku.

W związku z realizacją projektu
pn. „Rewitalizacja, Adaptacja, i Zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących szlak sanktuariów Warmii i Mazur”
upubliczniamy informację o zapytaniu ofertowym
dotyczącym wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich.
Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami zamieszczona jest w Bazie Konkurencyjności (kliknij TUTAJ).
Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej
na wzorach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła
ul. Kościelna 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
do dnia 9 lutego 2018 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

„Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej – konserwacja drewnianych zabytków
celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi czasu, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych 9 kościołów Diecezji Toruńskiej. Pozwoli to na przeciwdziałanie procesom degradacji obiektów, podniesienie walorów artystycznych i estetycznych kościołów oraz zwiększenie atrakcyjności miejsca. Celami pośrednimi projektu przyczyniającymi się do osiągnięcia celu głównego są: utworzenie Szlaku łączącego kościoły objęte projektem, tj. udostępnienie nowego produktu, przyczyniającego się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu; zwiększenie działań kulturalnych, a co za tym idzie aktywizacja społeczności (jarmark Krzyżacki, wieczorne msze plenerowe, rajd rowerowy po ziemi lubawskiej szlakiem św. Jakuba); zwiększenie działań edukacyjnych w parafiach uczestniczących w projekcie (np. organizacja lekcji historii); wpływ na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie, zwiększenie jego konkurencyjności oraz rangi, także pod względem społecznym.

Całkowita wartość projektu: 18 413 649,19 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 15 651 601,81 PLN

Szanowni Państwo,

dnia 13.07.2017 r. dokonany został wybór Wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych projektu pn. Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej – konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu.

Informacje dot. przeprowadzonej oceny ofert zostały ujęte w poniższym pliku:

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,

dnia 16.06.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w ramach projektu pn.„Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej – konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”.

Szczegółowy opis zmian został wskazany w załączonym dokumencie pn. Modyfikacja zapytania ofertowego – opis zmian z dnia 16.06.2017 r.

Obowiązuję dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej – konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 14.00:

od dnia 05.05.2017 r. do dnia 21.06.2017 r.

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.

Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Tomasza Apostoła
ul. Kościelna 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.