Podsumowanie roku 2020

Rozpoczęliśmy rok duszpasterski: „Eucharystia tajemnicą wyznawaną” i planowaliśmy peregrynację obrazu Św. Rodziny, aby uświęcać nasze rodziny w Eucharystii. Niestety pandemia pokrzyżowała wszystkie duszpasterskie plany. Chcieliśmy zorganizować pielgrzymkę na beatyfikację kardynała Wyszyńskiego do Warszawy 6 czerwca, która się nie odbyła! NIE BYŁO ŚWIĘCONKI W KOŚCIELE W WIELKĄ SOBOTĘ, OBRZĘDY NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO Były SPRAWOWANE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH , Dzieci Komunijne będą przyjęte w przyszłym roku a na życzenie Rodziców odbyła się Komunia w małych grupach i przeniesiono niektóre dzieci do Skarlina i Mroczna. Nie odbędzie się też tradycyjna kolęda, którą przenosimy na miesiąc maj!
Jednak odbył się Orszak Trzech Króli. Każdy Król prowadził oddzielnie swój orszak spod każdej szkoły podstawowej, spotkali się na rynku Nowomiejskim by razem dotrzeć do Bazyliki i złożyć pokłon Dzieciątku (w tym roku jednak obostrzenia nie pozwalają na realizację) W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r., możliwa była procesja Bożego Ciała ulicami miasta. Uczestnicy mieli obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny oraz nie obowiązywał żaden limit osób. Nie odprawialiśmy procesji oktawy wokół kościoła, ale tradycyjne cukierki i święcenie wianków osłodziły nasz smutek.
W naszym kościele Msza Św. we wtorki, które najbardziej kochał JPII o godz. 8-ej: rozważamy o Jego świadectwach życia, twórczość oraz wspieramy dzieła charytatywne, bo w tym roku 100-lecie Jego narodzin. Prosiliśmy też o wizerunki Papieża umieszczone w oknach domów i mieszkań oraz flagi papieskie i narodowe zawieszone na domach, kościołach i innych budynkach. Tę Mszę Św. oraz piątkową z katechezą KKK i wieczorną sobotnią o godz. 18-ej z niedzieli transmitujemy z naszego kościoła dzięki TV Eltronik – dziękujemy za tę stałą możliwość!
05. lipca o godz. 11.30 odbył się odpust parafialny Św. Tomasza Apostoła pod przewodnictwem ks. Bp ordynariusza Wiesława Śmigla a na godz. 14.00 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz N.M.L. Józef Blank zaprosili na Galowy Koncert: „Szumią Jodły na Gór Szczycie” z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, a wystąpiły gwiazdy Polskiej opery Kameralnej w naszym Kościele parafialnym.
W imieniu całej Wspólnoty Parafialnej składamy serdeczne podziękowanie za podjęcie i przepracowanie w naszym kościele aż 40 lat posługi Panu organiście – Piotrowi Chełkowskiemu. Niech św. Tomasz Ap. i Matka Boża Łąkowska oraz nasz współczesny patron św. Jan Paweł II wypraszają u Boga dla Pana organisty i jego rodziny wiele łask.
Nie mogła też odbyć się tradycyjna pielgrzymka Jasnogórska a więc dnia 02 sierpnia o godz. 15.00 po Koronce do Miłosierdzia Bożego z naszej Bazyliki wyruszyła piesza pielgrzymka do sanktuarium w Lipach na Eucharystię, niestety w uciążliwych maseczkach. Pozostałe etapy odbyły się sztafetą, w której ostatni etap przed Jasną Górą przypadł naszej wspólnocie na autobusową grupę z Ks. Robertem. Nie odbyły się Rekolekcje szkolne, które przełożyliśmy z OO. Pasjonistami na przyszły rok a rekolekcje Maryjne prowadził ks. Józef Penc, proboszcz parafii św. Barbary w Płośnicy i Kanonik Kapituły Nowomiejskiej zwieńczone Uroczystą Sumą odpustową pod przewodnictwem Abpa Edmunda Piszcza (seniora już 92-letniego). Rekolekcje adwentowe, które w naszej parafii odbywają się w dwie niedziele Adwentu poprowadził J.E. ks. bp Józef Szamocki. 20 grudnia w IV niedziele adwentu Mszę Świętą o godz. 13.00 transmitowała TV Polonia na cały świat. Jesteśmy serdecznie wdzięczni za tę posługę TV Regionalnej z Olsztyna, która posługiwała wozem transmisyjnym i pracownikami. Największą naszą wdzięczność kierujemy do Bpa Wiesława Śmigla, który z ok.250 kościołów w diecezji wybrał właśnie naszą Bazylikę.
Harcerze przynieśli do Kościoła Betlejemskie Światło Pokoju. Niedziela św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa pozwoliła nam odnowić przyrzeczenia małżeńskie. Przed kościołem odbywała się zbiórka do puszek na Fundusz Obrony Życia, a Ks. Krzysztof zaprosił dzieci na świąteczne katechezy przy żłóbku.
Ochrzciliśmy w tym roku 85 dzieci a zmarły 144 osoby. Do Komunii Św. przystąpiło 43- dzieci. Udzielono tylko 33 śluby. Niestety aż 8 osób dorosłych dokonało apostazji. W tym roku odjechała do Poznania Iwona Markuszewska, nasza katechetka oraz po ponad 30-letniej pracy Pani Elżbieta Lewandowska odeszła na emeryturę; natomiast rozpoczęły pracę katechetyczną Pani Mariola Przyborowska w sz.podst. JPII i P. Kołecka Maria w sz.podst. Filomatów Nowomiejskich.
10 października został ogłoszony błogosławionym 15-letni Włoch, Carlo Acutis, który całą swoją młodość poświęcił świętości życia, szczególnie w przestrzeni internetu.Dziękujemy też Ojcu św. za piękny List Apostolski na 150-lecie ogłoszenia Św. Józefa Patronem Kościoła z 8 grudnia, który na cały rok ogłasza odpusty zupełne.
Składamy serdecznie podziękowania Policji, kibicom „Drwęcy”, Straży Narodowej i parafianom, którzy ochraniali kościół przez kilka dni przed gromadzącymi się na marszach straszących katolików, że zniszczą kościoły, że protestują dla aborterów i przeciwników władzy.

W pracach gospodarczych postanawiamy odnotować w r. 2019: W związku z zakończona kontrolą nr 29/2020 w dniu 26.11.2020 zrealizowanego projektu POIS.08.01.00-00-1041/16 zatytułowanego” Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej – konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu” określoną bez uwag, wyrażamy serdeczną wdzięczność parafiom, które współpracowały razem z nami: w Radomnie, w Rożentalu, w Złotowie, w Tylicach, w Boleszynie, w Lubawie, i w Brzoziu Polskim. Dziękujemy też wykonawcom i inżynierowi projektu za tę realizację. Pięknie się składa, że na święta odrestaurowano XIX-wieczne stalle w prezbiterium, posadzkę w kościele i poszczególne ołtarze „Bogu na chwałę”: Św. Mikołaja, Ostatniej Wieczerzy, Św. Walentego, Św. Jakuba Starszego i Św. Hioba, Epitafium Ks. Ewertowskiego, Bramki na zakończeniu naw bocznych, cztery konfesjonały oraz kolejne ławy kościelne i Ambona . Jak Ks. Ewertowski i z opieką naszej Łąkowskiej Pani, która rozciąga nad nami swój Płaszcz Opieki podnosimy „na duchu” całą społeczność nowomiejską w czasie pandemii .Obecnie zbieramy wskaźniki dokumentujące potrzebę takiego projektu a szczególnie:”… wzrost atrakcyjności kulturowej regionu”.
Informujemy parafian, że otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy wykonywania usług pogrzebowych od Zakładu Pogrzebowego REQUIEM.
W związku z tym od pierwszego lutego tego roku cmentarz parafialny obsługuje zatrudniony przez Parafie PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY CMENTARZA Pan ARTUR GUTKOWSKI . Od 27 lutego też wznowiliśmy użytkowanie Kaplicy Cmentarnej. Kaplica główna zapewnia godne odprawienie ceremonii pogrzebowych. Klucze udostępnia Administrator Cmentarza .
W naszym kościele ok. 20 stycznia zakończymy I-etap remontu organów (stół gry i miechy organowe).Trwają jeszcze prace z zakresu zagospodarowania terenu ruin poklasztornych oo. Reformatów w Łąkach Bratiańskich (byłe Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej) – ze względu na pandemię przedłużono termin końcowy do września 2021roku.

– zakończyliśmy też prace renowacji elewacji nowomiejskiej Bazyliki ze środków ministerialnych, pt.: Nowe Miasto Lubawskie, kościół pw. Św. Tomasza Ap., 1325r., kontynuacja remontu elewacji ściany północnej – pozostałe przęsło.
– wypożyczyliśmy XIV-wieczną Pietę do Malborka. Dokonano konserwacji i szczegółowych badań oraz wystawiono nasz obiekt na dwóch wystawach, po których wróci do Bazyliki: pierwsza wystawa-„Mądrość zbudowała sobie dom…”(14.IX.-17.XI.2019) i obecna-„Bilde von Prage – Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400r. w państwie krzyżackim w Prusach”(18X.2020-03.01.2021, tę wystawę przedłużono do marca) .Wszystkim Parafianom składamy serdeczne podziękowania za ofiary i modlitwę, dzięki którym możemy cieszyć się wykonaniem tylu inicjatyw duszpasterskich i ekonomicznych: Bóg zapłać! Kustosz sanktuarium Ks. Zbigniew Markowski