Przygotowanie do Mszy świętej

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej każdy z ministrantów powinien przygotować (lub sprawdzić czy jest przygotowane) to, za co jest odpowiedzialny w liturgii – w zależności jaką otrzymał funkcję podczas zbiórki lub bezpośrednio przed Mszą Świętą.

Na przykład ministrant krzyża (krucyferariusz) pamięta o krzyżu procesyjnym, a ministranci światła o akolitkach.

Oprócz przygotowania „zewnętrznego”, jakim jest także strój ministranta i lektora, istotne jest przygotowanie „wewnętrzne”. Polega ono na skupieniu się przed Mszą Świętą, czego środkiem może być modlitwa przed służeniem i wyciszenie się.

 

Modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie.

Amen.