5. Obrzędy zakończenia

 

Po modlitwie po komunii jest czas na ewentualne ogłoszenia, przemowy, czy podziękowania. Trzeba więc pamiętać, aby mieć na ten czas przygotowany mikrofon bezprzewodowy.

Następuje błogosławieństwo i rozesłanie wiernych. Może ono odbywać się z miejsca przewodniczenia lub z ołtarza. Jeśli błogosławieństwa udziela się z miejsca przewodniczenia, przy celebransie musi posługiwać ministrant z mikrofonem. Jeśli jednak błogosławieństwo zostanie udzielone od ołtarza, należy na nim umieścić mikrofon i – jeśli to konieczne – mszał.

W czasie słów końcowego błogosławieństwa, ministranci powinni już być przygotowani do ustawienia procesji wyjścia. Za procesję główną odpowiedzialność (oprócz ceremoniarza) biorą ministranci krzyża i akolitek, którzy po słowach rozesłania („Idźcie w pokoju Chrystusa”), w momencie gdy kapłani całują ołtarz,  formułują procesję wychodząc na środek głównej nawy. Za nimi wychodzą wszyscy ministranci. Po oddaniu czci ołtarzowi i Najświętszemu Sakramentowi w tabernakulum cała asysta odwraca się w stronę wyjścia i rusza procesja pod zakrystię lub pod plebanię.