Sakrament małżeństwa

Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną - Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.

Katechizm Kościoła Katolickiego

1617

Informacje:

Wymagania wobec narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa:
a) stan wolny;
b) ukończone 18 lat dla mężczyzny i 18 lat dla kobiety;
c) przygotowanie katechetyczne:

– ukończenie katechezy szkolnej w zakresie maturalnym lub ukończenie katechezy przedmałżeńskiej oraz potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej; 

– z katechezy przedmałżeńskiej organizowanych w naszej parafii  (w terminach ogłaszanych) lub można korzystać w dowolnej parafii

Trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w której ma być ślub) celem spisania protokołu badania kanoniczno-duszpasterskiego z następującymi dokumentami:

Prawo Kanoniczne postanawia (kan. 1071), że nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte według prawa państwowego i przy małżeństwie osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikające z poprzedniego związku.

Po zakończeniu przygotowania do ślubu i wygłoszeniu zapowiedzi, ślub może odbyć się, za zgodą własnego proboszcza, poza miejscem zamieszkania (na podstawie licencji).

Przy ślubie potrzebne są dwie dorosłe osoby, jako świadkowie (z dowodami osobistymi).

Świątynia nie jest miejscem przyjmowania życzeń po ślubie.

Fotografowanie i filmowanie należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.

Zgodnie z nowym prawem „Konkordatowym” sakrament małżeństwa może być jednocześnie kontraktem cywilnym, a kapłan asystujący przy ślubie może pełnić funkcję urzędnika państwowego. Po złożeniu przysięgi małżeńskiej nowożeńcy i świadkowie podpisują dokumenty państwowe, które zanoszone są do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli ktoś sobie życzy, może  zawierać  ślub według „starego” systemu, tzn. najpierw odbyć ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego, a później w kościele zawrzeć sakramentalny związek małżeński.