Sakrament chrztu św.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

Katechizm Kościoła Katolickiego

1213

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13:00 w obecności wiernych.
Każdy inny termin jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach, z ważnych przyczyn i za zgodą Księdza Proboszcza.
Rodzice osobiście zgłaszają się do Kancelarii najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem chrztu.

Wymagane dokumenty

W przypadkach, gdy rodzice dziecka mieszkają poza parafią chrztu, należy przedstawić w kancelarii parafialnej pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania. 

Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w katechezie chrzcielnej. 

Rodzice dziecka i chrzestni powinni pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty. 

Kto może być chrzestnym?

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego (nie muszą być to dwie osoby, wystarczy jedna). Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.

Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania. Chrzestnym może być ten, kto:

  1. jest katolikiem;
  2. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  3. prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
  4. ukończył 16 lat (młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę);
  5. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
  6. nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła!

Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.

Zadaniem chrzestnego jest bowiem wspomaganie rozwoju wiary. A zatem kryterium wyboru nie może być w żadnym wypadku stan posiadania majątkowego.

Aby uzyskać zaświadczenie pozwalające zostać chrzestnym, należy zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej, w celu uzyskania stosownego dokumentu.