Adoracja Najśw. Sakramentu

Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść, spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja!

Św. Jan Paweł II

list Dominicae cenae, 3

Adoracja Najświętszego sakramentu: od poniedziałku do piątku od 8.45 – 18.00.