Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

dnia 13.07.2017 r. dokonany został wybór Wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych projektu pn. Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej - konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu.

 

Informacje dot. przeprowadzonej oceny ofert zostały ujęte w poniższym pliku:

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

„Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej - konserwacja drewnianych zabytków

celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”

 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi czasu, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych 9 kościołów Diecezji Toruńskiej. Pozwoli to na przeciwdziałanie procesom degradacji obiektów, podniesienie walorów artystycznych i estetycznych kościołów oraz zwiększenie atrakcyjności miejsca. Celami pośrednimi projektu przyczyniającymi się do osiągnięcia celu głównego są: utworzenie Szlaku łączącego kościoły objęte projektem, tj. udostępnienie nowego produktu, przyczyniającego się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu; zwiększenie działań kulturalnych, a co za tym idzie aktywizacja społeczności (jarmark Krzyżacki, wieczorne msze plenerowe, rajd rowerowy po ziemi lubawskiej szlakiem św. Jakuba); zwiększenie działań edukacyjnych w parafiach uczestniczących w projekcie (np. organizacja lekcji historii); wpływ na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie, zwiększenie jego konkurencyjności oraz rangi, także pod względem społecznym.

 

Całkowita wartość projektu: 18 413 649,19 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 15 651 601,81 PLN

 

 

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. 

 

Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

Szanowni Państwo,

dnia 16.06.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w ramach projektu pn.„Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej - konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”.

Szczegółowy opis zmian został wskazany w załączonym dokumencie pn. Modyfikacja zapytania ofertowego – opis zmian z dnia 16.06.2017 r.

Obowiązuję dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Szanowni Państwo,

 

 dnia 12.06.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w ramach projektu pn.„Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej - konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”.

 

Szczegółowy opis zmian został wskazany w załączonym dokumencie pn. Modyfikacja zapytania ofertowego – opis zmian z dnia 12.06.2017 r.

 

 Obowiązuję dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 

                                                                                       

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej - konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 14.00:

od dnia 05.05.2017 r. do dnia 21.06.2017 r.

 

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.

Parafia rzymskokatolicka

pw. św. Tomasza Apostoła

ul. Kościelna 10

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 

Msze święte

w niedziele: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00

w święta: 
6.30, 8.00, 10.00, 17.00, i 18.00

w dni powszednie:
6.30, 8.00 i 18.00

 

Adres:

ul. Kościelna 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

woj. warmińsko-mazurskie

452520
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
W sumie
6
288
2296
448158
6034
8928
452520

Your IP: 54.81.192.192
Server Time: 2017-08-20 00:15:33